Kwaliteitsvishandel Schot

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Steeds meer mensen willen informatie over de herkomst en duurzaamheid van de vis die ze eten. Gelukkig hoeven we ons geen zorgen te maken: het ICES (internationale organisatie voor visbiologen) concludeert dat het goed gaat met de visbestanden in de Noordzee.

Kort gezegd gaat het er om dat er met een lange termijn visie gewerkt wordt in de hele keten. Zo zorgen we er samen voor dat de zeeën en oceanen in toekomst over een gezonde vispopulatie beschikken. Drie pijlers die hierbij belangrijk zijn: people (mensen), planet (planeet) en profit (opbrengsten). Er wordt een goede boterham verdiend, met de daarbij oog voor de werknemers, de maatschappij en het milieu.

De Nederlandse vissector doet hard haar best om te zorgen voor een duurzame industrie met inachtname van de eerder genoemde 3 p’s (people, planet en profit). Dit is een continu proces waar niet alleen de hele Nederlandse sector aan werkt, maar waar internationaal aandacht voor is. Meer nog dan op het land, is samenwerking tussen de verschillende landen heel erg belangrijk. Aan de hand van de cijfers van de visbiologen wordt er jaarlijks een vastgesteld hoeveel er in (een gedeelte van ) de Noordzee aan bepaalde vissoorten gevangen mag worden. Elk land krijgt van deze maximale hoeveelheid een eigen aandeel, een quotum, toegewezen. Is het Nederlandse quotum bereikt, dan mag er niet meer in dat gebied op die vissoort gevist worden. Voor alle vissoorten wordt dit jaarlijks vastgesteld. Gaat het minder goed met een bepaalde soort, dan mag er ook minder gevangen worden. Zo wordt er gezorgd dat het bestand van die soort weer kan groeien. In de paaiperiode, de periode wanneer de vis zich voortplant, worden vissoorten sowieso met rust gelaten.

Wat doet de vissector zelf?

De vissector doet er alles om om te innoveren waardoor het milieu gespaard wordt. Denk hierbij aan het ontwikkelen van nieuwe vistechnieken, die de bodem minder aantasten, zorgen voor minder ongewenste bijvangst en minder brandstofverbruik. Steeds meer schepen worden de laatste jaren omgebouwd zodat ze gebruik kunnen maken van duurzamere vangsttechnieken waaronder de puls-, sumwing-, twinrigtechniek. Het kan ook betekenen dat men gaat vissen op andere soorten.