Paling

Paling

Paling

Paling is een straalvinnige vis die behoort tot de familie echte palingen (Anguillidae). De soort is een trekvis, die zowel in zoet- als zoutwater leeft. Wereldwijd zijn er zo’n 20 soorten paling, waaronder de Europese paling die o.a. in Nederland voorkomt. Het eten van paling kent een lange traditie in Nederland.

Paling komt voor in vrijwel alle Nederlandse rivieren, kanalen, polders en het IJsselmeer. De paling komt voor vanaf Marokko, het hele Middellandse Zeegebied, de Oostzee, tot in het noorden van Noorwegen.

De paling kan max 80 jaar oud worden met een lengte van 40 cm voor de mannetjes en 70 cm voor de vrouwtjes.

Ze leven vooral in modderbodems en leven van muggenlarven, muggenpoppen, tweekleppigen als driehoeksmossel en de exotische korfmossels, vlokreeften en andere kleine ongewervelden.

Paling, de mysterieuze paring

Paling kent iedereen, maar toch hangt er een zekere mysterie rond deze vissoort. Biologen weten dat ze leven in rivieren en meren, maar waar en hoe ze zich precies voorplanten blijft onduidelijk. Waarschijnlijk planten ze zich voort in de Sargasso Zee, ten oosten van Florida. Hier ligt ook de bekende Bermudadriehoek. Volwassen palingen zwemmen zo’n 7.000 kilometer om hier te komen. De larven van de paling drijven vervolgens met de Golfstroom mee terug richting de Europese en Afrikaanse kust.

Palingen hebben een uitstekend reukvermogen, waarmee de jonge glasaaltjes de weg naar de riviermonding weet te vinden. De glasaal ontwikkelt zich in het zoete water tot paling (oftewel aal) en verblijft vervolgens ongeveer acht jaar in het zoete water. De vis wordt dan een schieraal genoemd. In deze fase heeft hij een blanke buik en een donkere rug, met grotere vinnen en ogen en een dikke huid. Hierna begint de paling aan de trek naar zout water. De paling kiest voor de tocht naar het zoute water bij voorkeur de kortste weg. In sommige gevallen klimt de paling zelfs door natte weilanden richting de zee. Eenmaal in het zoute water, zwemt de schieraal wel tot 1 kilometer diepte. Op de paaiplaats in de Sargasso Zee legt elk vrouwtje tot wel 4 miljoen eitjes die door meerdere mannen worden bevrucht. Vervolgens duurt het zo’n 270 dagen voor de eerste glasaaltjes de kust van Europa weer bereiken. Jaarlijks voltooien zo’n 1,5 miljard jonge palingen deze reis.

Vangst

De visserij op paling bestaat al eeuwen in Nederland. Omdat ze zeer kwetsbaar zijn, werd er in 2009 de Europese Aalverordening van kracht en heeft Nederland een Aalherstelplan om de vis te beschermen. Hiermee is de palingvisserij aan strenge regels gebonden. Het vangen van paling in Nederlandse rivieren is bij wet verboden. In de overige wateren, kanalen, polders en het IJsselmeer is de palingvisserij gebonden aan regels en registratie van palingvangsten verplicht. 

De watertemperatuur bepaalt wanneer palingen gevangen kunnen worden. In Nederland is dat de periode die loopt van begin mei tot eind augustus. Tussen 1 september en 1 december is het verboden om op paling te vissen. Beroepsvissers gebruiken voornamelijk fuiken. Sinds 2010 is het aanbrengen van ontsnappingsringen voor jonge en kleine paling in de fuiken wettelijk verplicht. Beroepsvissers in Zeeland, Friesland en op de Randmeren hebben met elkaar afgesproken meer en grotere ontsnappingsringen aan te brengen. Met deze vrijwillige bovenwettelijke maatregel wordt de kans dat kleine paling ongewenst bijgevangen wordt teruggebracht tot bijna nul. 

Kweek

De meeste paling die in de winkels ligt, is paling uit de aquacultuur. Daarvoor zijn nog wel glasaaltjes uit de natuur nodig, maar de vangst van glasaal is gereguleerd. De glasaaltjes die voor kweek gebruikt worden, worden in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gevangen. Dit gebeurt op een strengt gequoteerde, gecontroleerde en SEG-gecertificeerde manier. Hiermee is de traceerbaarheid van visser tot bord gegarandeerd. De visserij op glasaal is door de Aalverordening verplicht om 60% beschikbaar te stellen voor het herbevolken van wateren waar natuurlijke intrek te laag is. De overgebleven 40% mag gebruikt worden voor de kweek van paling. Op die manier kan het wilde palingbestand zich herstellen. 

Het volledig kweken van paling, van ei tot volwassen vis, is nog niet mogelijk. Internationaal werken onderzoekers samen om de geheimen van de voorplanting in een kweekomgeving te ontrafelen. Hierin speelt het op de campus van Wageningen Universiteit gevestigde Eelric: Eel Reproduction Innovation Centre een centrale rol. In deze organisatie werken wereldwijd 12 universiteiten samen. De eerste stap, de voortplanting, is inmiddels mogelijk. Nu zijn de onderzoekers op zoek naar de juiste voeding voor de larven. De Nederlandse palingsector is heel vooruitstrevend. In moderne aquacultuurbedrijven wordt paling gekweekt in volledig gesloten systemen. Duurzaamheid staat hier hoog in het vaandel, waardoor het gebruik van voeding-, water-, en energieverbruik minimaal is. 

Smaak & bereiding

Paling is een vette vissoort. Het bevat gunstige, sterk onverzadigde vetten. Dit onverzadigde vet werkt zelfs cholesterolverlagend. Paling kan goed worden gerookt, gestoofd, gemarineerd en gebakken.

In Vlaanderen is paling in het groen een delicatesse uit de Scheldestreek. Hierbij worden van huid, kop en ingewanden ontdane palingen in korte stukken gestoofd in een complex mengsel van fijn versnipperde groene kruiden zoals salie, gembernunt, wilde marjolein en veldzuring.

Omega 3-vetzuren

Deze vis is rijk aan omega 3-vetzuren, welke beschermen tegen hart- en vaatziekten en passen in een gezond voedingspatroon.

Stichting DUPAN

Eel Stewardship Fund

Het goede nieuws is dat Nederlandse palingvissers,-rokers,-kwekers samen de stichting DUPAN hebben opgericht. De stichting is nationaal gedelegeerde voor het Eel Stewardship Fund®. Dit internationale palingfonds werkt aan herstel van het palingbestand en pleit voor vrije migratieroutes voor trekvissen. De stichting brengt glas-, en pootaal naar geschikt leefgebied en brengt volwassen palingen veilig naar open zee. Daarmee helpen ze jaarlijks miljoenen palingen met het passeren van door de mens gemaakte barrières, om zo de verstoorde levenscyclus te herstellen. Door paling te kopen met het blauwe palingfonds logo draag je bij aan duurzaam beheer van het palingbestand. Inmiddels zijn er miljoenen euro’s geïnvesteerd om jonge paling naar geschikt leefgebied te helpen en volwassen palingen onbeschadigd over de dijk te helpen naar open zee. Als je paling eet, kies dan voor paling die bijdraagt aan het Eel Stewardship Fund®.

Blijf dus vooral paling eten!