Vis vd maand November

Vis vd maand November

November = Tong

Tong is een van de belangrijkste soorten voor de Nederlandse vloot en is MSC-gecertificeerd voor een verantwoorde visserij. Tong dankt zijn naam aan de ovaalronde vorm. De naam zeetong geldt met name voor de large versie terwijl de kleintjes ‘sliptong’ worden genoemd. Sliptong is zo klein dat hij gemakkelijk door de mazen van het net slipt. De smaak van tong is niet typisch vissig en lijkt op die van garnalen.

Vangst

Tong wordt geboren in de Waddenzee en verplaatst zich naar dieper, warmer water als het kouder wordt. In het voorjaar zoeken ze ondiepere wateren (+/- 40 meter diep) op. De Nederlandse kottervloot, zo’n 300 schepen, die op tong en schol vissen zijn met name actief voor onze eigen kust, het Kanaal en voor de kust van Noorwegen. Tijdens korte zeereizen van 4-5 dagen wordt er op tong gevist. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zowel de boomkor-, staandwant- als pulskortechniek. De pulsvisserij is een belangrijke innovatie voor de tongvangst, door de minimale bijvangst en verminderde brandstofverbruik.

Sinds 2007 is er op Europees niveau een meerjarig beheerplan van kracht voor de vangst op o.a. tong. Dit is gebaseerd op het principe dat de hoeveelheid vis die wordt gevangen het gezonde volwassen visbestand niet mag aantasten. Simpel gezegd mag alleen de rente’ van de zee worden bevist. Jaarlijks wordt hiervoor op Europees niveau bepaald hoeveel er opgevist mag worden en dit wordt met een verdeelsleutel in quota vastgelegd per EU-land.

Dit lijkt goed te werken, want het tongbestand lijkt zich te herstellen en bevindt zich de laatste jaren boven het veilige niveau. Je kunt dus met een gerust hart genieten van een verantwoord gevangen tong.

Paspoort

NaamTong (Solea solea)
LengteWordt max. 70 cm.
VoedselWormen, weekdieren en kleine kreeftachtigen.
LevenscyclusKan tot 20 jaar worden.
VerspreidingDe oostelijke Atlantische Oceaan vanaf de Middellandse Zee tot in de zuidelijke Noordzee.
LeefgebiedEen echte nachtjager die leeft op modderige of zandige bodems tot een diepte van 60 m.
PopulatieHet tongbestand bevindt zich boven het veilige niveau.
KleurDe tong heeft een gepigmenteerde zijde (bruin tot donkerbruin) met onregelmatige verspreide en gevormde vlekjes en stippen. De onderkant is crèmekleurig.
FamilieTongen (Soleidae)

Verkrijgbaarheid

  • Juli t/m Februari –> Goed verkrijgbaar
  • Maart en april –> Kuitperiode
  • Mei en Juni –> Mager

Vangstgebieden van de Tong

Tong, sliptong of toch slibtong?

Er wordt wel eens gedacht dat sliptong een andere soort is dan de gewone tong. Dit is echter niet het geval. De populaire sliptongetjes zijn jonge tongen van de allerkleinste maat. De naam is hieraan ook toe te schrijven. De naam komt voort uit het feit dat dit kleine maatje (24 cm) door de visnetten slipt. Sliptong, met een ‘p’ is de formele schrijfwijze. Voorstanders van ‘slibtong’ beweren dat de tong deze naam ontleent aan het feit dat de tong op de bodem in het slib leeft. Weliswaar heeft de sliptong een voorkeur voor ondiep zeewater met een zanderige of modderige bodem, maar dat is niet bepalend voor zijn naam. Tong die kleiner is dan de minimummaat van 24cm, die gehanteerd wordt voor sliptong, mag niet verkocht worden voor menselijke consumptie. Dit is onder andere bedoeld om de populatie van het visbestand goed te houden. Er moeten voldoende volwassen tongen zijn om zich voort te planten.

Klik hier voor een heerlijk recept voor de herfst!